ورود به فروشگاه

فروشگاه

به آسانی ثبت سفارش کنید

ثبت سفارش

MAKING A DIFFERENCE THROUGH THE QUALITY & HOPE
کیفیت و امیدی که تفاوت ایجاد می‌کند

آویزِ “من” از سه‌گانه‌ی “من پرنده نیستم، قفسم”

من فکر می‌کردم / 

من روزنامه می‌خواندم / 

من قرض داشتم و هیچ لحظه‌ای را دیوانه‌وار تجربه نکرده بودم /

من انتقام تمام پرندگانی بودم که به قفس انداختم… / 

من پرنده نیستم، آه، من قفسم.

ویدئو های آپارات

ویدئو های آپارات